Siirry sisältöön

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2020

fi sv en
Hae

Epävakaat ajat edellyttävät pitkäjänteistä talouspolitiikkaa, valtiontalouden hoitoa ja hallinnon uudistamista

Valtionhallinto on toiminut poikkeuksellisissa oloissa joustavasti. Epävarmassa taloustilanteessa pitkäjänteisyys ja ennakoivuus korostuvat valtiontalouden hoidossa.

Sivustolle on koottu Valtiontalouden tarkastusviraston keskeiset johtopäätökset valtion taloudenhoidon ja hallinnon tilasta sekä katsaus viraston toiminnasta kuluneen vuoden ajalta.

Pääjohtaja Tytti Yli-Viikari: Valtionhallinnon resilienssi turvaa tulevaisuuden rakentamista

Valtionhallinto tarvitsee kykyä uusiutua ja palautua muutoksen keskellä. Toimintaympäristön muutos ja politiikkakysymysten monialaisuus haastavat uudistamaan hallinnon rakenteita avoimiksi verkostoiksi.

Ennusteiden epävarmuus on huomioitava julkisen talouden tasapainoa tavoiteltaessa

Talouspolitiikan tueksi tarvitaan monipuolisia kestävyysarvioita. Toimien vaikutuksia on arvioitava säännöllisesti pitkin vaalikautta.

Valtion taloudenhoitoa voidaan tukea yhtenäistämällä talousarviota

Talousarvion laadintamääräyksiä sovelletaan eri hallinnonaloilla eri tavoin. Selkeämpi budjetointi tukisi talousarvion noudattamista.

Työllisyyden hoidossa tarvitaan täsmällistä tietoa keinojen vaikuttavuudesta

Työllisyyttä ja toimeentuloa edistävien keinojen tulee palvella eri tilanteissa olevia ihmisiä. Toimien vaikutukset julkiseen talouteen tulee selvittää.

Investointeja on tarkasteltava niiden koko elinkaaren ajalta

Valtion tulee kyetä ylläpitämään omaisuuttaan. Hoito- ja korjauskustannuksiin tulee varautua jo investoinneista päätettäessä.

Tarkastusvirasto tuottaa tietoa tulevaisuuden tarpeisiin

Teemme aktiivista yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa. Ennakoivat tarkastuksemme tuovat olennaista tietoa ajankohtaiseen keskusteluun.

Dynaamisia visualisointeja taloudesta ja työllisyydestä

Tällä sivulla voit tutustua dynaamisiin visualisointeihin, jotka tarjoavat taustoittavaa ja tarkempaa tietoa vuosikertomuksessa käsitellyistä teemoista.

Podcast: Miten julkisen talouden tukijalat kantavat koronakriisissä?

Keskustelussa julkisen talouden hoidon perusteisiin korona-aikana ja sen jälkeen pureutuvat vastikään valtiosihteerin tehtävästä työelämäprofessoriksi siirtynyt Martti Hetemäki ja Valtiontalouden tarkastusviraston johtaja Matti Okko.

Keskusteluja ajankohtaisista talouden ja työllisyyden hoidon kysymyksistä

VTV:n asiantuntijavieraat keskustelevat julkisen talouden vakauttamisen haasteista sekä palvelu- ja etuusjärjestelmäuudistusten vaikutuksista talouskasvuun ja julkiseen talouteen. Myös koronakriisin vaikutuksia arvioidaan useammasta näkökulmasta.
Lataa vuosikertomus (pdf)