Gå till innehållet

Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2020

fi sv en
Sök

I osäkra tider behövs långsiktig ekonomisk politik, hantering av statsfinanserna och förnyelse av förvaltningen

Statsförvaltning har visat flexibilitet under undantagsförhållandena. I det osäkra läget inom ekonomin betonas långsiktighet och framsyn i hanteringen av statsfinanserna.

På webbsidorna har samlats Statens revisionsverks viktigaste slutledningar om tillståndet för statsfinanserna och förvaltningen samt en översikt av verkets verksamhet under det gångna året.

Generaldirektör Tytti Yli-Viikari: Resiliens i förvaltningen tryggar framtidsbygget

Statsförvaltningen behöver förmåga att förnya sig och återhämta sig i en föränderlig omvärld. Omvärldsförändringar och breda politiska frågeställningar ger skäl för omstrukturering av förvaltningen som mer öppna nätverk.

Prognososäkerheten måste beaktas i åtgärderna för att få de offentliga finanserna i balans

De behövs mångsidiga hållbarhetsanalyser som stöd för finanspolitiken. Åtgärdernas effekter bör bedömas regelbundet under valperioden.

En enhetligare budget stödjer skötseln av statsfinanserna

Bestämmelserna om upprättande av budget tolkas på olika sätt inom förvaltningsområdena. Tydligare budgetering skulle förbättra budgetefterlevnaden.

Exakt information om metodernas effekter är nödvändig för hantering av sysselsättningen

Stödinsatserna för sysselsättning och utkomst ska vara anpassade för människor i olika livssituationer. Insatsernas inverkan på de offentliga finanserna ska utredas.

Investeringarna bör granskas över hela livscykeln

Staten ska kunna underhålla sin egendom. Beredskapen för skötsel- och reparationskostnader ska bakas in i investeringsbesluten.

Revisionsverket tar fram information för framtida behov

Vi samarbetar aktivt med våra intressenter. Våra proaktiva revisioner ger relevant information för aktualitetsdebatten.

Dynamiska visualiseringar av ekonomi och sysselsättning

På den här sidan kan du ta del av dynamiska visualiseringar med bakgrundsinformation och detaljdata om årsberättelsens teman.
Ladda ner årsberättelsen (pdf)